Prijs praktijkexamen rijbewijs BE

Wat kost het om een praktijkexamen af te leggen voor het rijbewijs BE? U bent van plan een praktijkexamen BE te behalen en wenst u in het openbaar verkeer met een auto met aanhanger en een geldig rijbewijs te rijden. Zie hier de prijzen voor het praktijkexamen BE:

Volledig praktijkexamen €36,00
Enkel praktische proef op de openbare weg €31,00
Let op, als je niet komt opdagen zonder tijdig te verwittigen, of wanneer je voertuig technisch of administratief niet in orde is, dan moet je een retributie van €25 betalen.

Voor het afleggen van het praktijkexamen rijbewijs B+E dient u voorafgaandelijk een afspraak te maken! Neem ten minste 6 weken op voorhand een afspraak.Het eerste praktijkexamen rijbewijs BE kan ten vroegste één maand na de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs plaatshebben.


Wanneer u zich niet heeft aangemeld voor het praktijkexamen rijbewijs BE waarvoor u bent ingeschreven en het examencentrum niet heeft verwittigd tenminste twee werkdagen voor de dag van het examen, de zaterdag niet inbegrepen, of indien het voertuig technisch en/of administratief niet in orde is, zal u voor een volgende afspraak een toeslag aangerekend worden.