Prijs praktijkexamen rijbewijs A

Wat kost het u om een praktijkexamen af te leggen voor een rijbewijs in categorie A? Bent u van plan een praktijkexamen rijbewijs A te behalen? Wenst u zich in het openbaar verkeer te begeven met een motor en een bijhorend geldig rijbewijs? Zie dan hier onder de actuele prijzen voor het halen van praktijkexamen A in België.

Prijs volledig praktijkexamen rijbewijs A: €39

enkel praktische proef op het privé terrein: €15
enkel praktische proef op de openbare weg: €34
volgwagen: €21
Let op, als je niet komt opdagen zonder tijdig te verwittigen, of wanneer je voertuig technisch of administratief niet in orde is, dan moet je een retributie van €27 betalen.

Voor het afleggen van het praktijkexamen rijbewijs A dient u voorafgaandelijk een afspraak te maken! Neem ten minste 6 weken op voorhand een afspraak. Het eerste praktijkexamen rijbewijs A kan ten vroegste één maand na de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs plaatshebben.


Geslaagd voor uw examen rijbewijs A?

Gefeliciteerd! De examinator geeft u een “Aanvraag om een rijbewijs A”. Met dit document kunt u bij uw gemeentebestuur (meestal het gemeentehuis) uw rijbewijs afhalen. Dit formulier is zelf geen geldig rijbewijs. De aanvraag om een rijbewijs A moet binnen een periode van 3 jaar na het geslaagd praktijkexamen ingediend worden.